MINERAL RESOURCE BASE

UPSTREAM PROJECTS

Existing ore deposits

Existing non-metallic deposits

Promising areas and prospects

Growth projects

 • Deposits Kotselvaara, Semiletka, Zhdanovskoye, Zapolyarnoye, Bystrinskoye, Tundrovoye, Sputnik, Verkhneye
 • Area Yuzhno-Norilskaya
 • Area Mikchangdinskaya
 • Area Arylakhskaya
 • Deposit Talnakhskoye and Oktyabrskoye
 • Deposit Norilsk-1
 • Deposit Ozero Lesnoye
 • Deposit Gorozubovskoye
 • Deposit Kayerkanskoye
 • Deposit Maslovskoye
 • Deposit Western flank of the Oktyabrskoye deposit
 • Deposit Mokulayevskoye
 • Deposit Gribanovskoye
 • Area Mostovskaya
 • Area Dogyinskaya
 • Deposit flanks of the Bystrinskoye deposit
 • Deposit Bystrinsko-Shirinskoye
 • Deposit Bystrinskoye
 • Deposit Bugdainskoye
 • Area Alenuyskaya
 • Area Shamyanskaya